Page 1 of 1

...'s Got Talent

Posted: 16 Feb 2021, 18:10
by Michel
Tu ćemo stavljat najbolje sa američkog, britanskog i općenito sa bilo kojeg talenta. Ona emisija american's got talent i sve ostale države. Ovo sam prvi put naišao danas, bolesno dobro :supz: