Home U horror štihu Dylan Dog Maxi 10: Meteoropatija, Dar Hurlingtonovih i Stanovnici ponora